WERSJA DEMONSTRACYJNA serwisu iPKO.
Wprowadzane przez Ciebie dane nie są zapisywane.

Za pomocą tego formularza w prosty sposób złożysz wniosek o kredyt gotówkowy. Określasz jedynie parametry kredytu oraz podajesz dane z związane z Twoimi wydatkami i zatrudnieniem. Twoje dane osobowe i adresowe zostaną wpisane automatycznie.

Wniosek kredytowy.

 
I. Potwierdzam otrzymanie informacji, że:

1. Administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15.
2. Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez bank usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością banku.
3. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
II. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania pożyczki mogących w inny sposób narazić PKO BP SA na straty, zebrane dane PKO BP SA może przekazać do Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.
III. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych upoważniam PKO BP SA do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
IV. Oświadczam, że zawarte we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Upoważniam PKO BP SA do weryfikacji danych zawartych w niniejszym wniosku.
V. W przypadku braku zdolności kredytowej do udzielenia mi kredytu na wnioskowanych warunkach wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania ( np. w zakresie kwoty kredytowania, okresu, rodzaju rat ).
VI. Zgadzam się, by w przypadku odrzucenia wniosku kredytowego, nadesłane przeze mnie dokumenty kredytowe pozostały w archiwum Banku.
VII. Wyrażam zgodę na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe, na przetwarzanie przez PKO BP SA oraz Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy, zawartej przeze mnie z PKO BP SA.

Potwierdzenie zlecenia kodem oznacza akceptację powyższych warunków.
Wprowadź kod nr
 
?
wymagane
  • OK
  • Anuluj

Kup online