WERSJA DEMONSTRACYJNA serwisu iPKO.
Wprowadzane przez Ciebie dane nie są zapisywane.

Pierwszą kartę kodów jednorazowych otrzymasz przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej. Aktywujesz ją w oddziale, z pomocą pracownika banku. Każda następna karta wymaga samodzielnej aktywacji w serwisie internetowym lub telefonicznym. Na poniższej liście znajdziesz informacje o wszystkich swoich nieaktywnych kartach. W każdej chwili możesz aktywować jedną z nich.

Nieaktywne karty kodów jednorazowych

?
Numer karty Status karty  
0000000000000389 Nieaktywna
oAktywuj
oZablokuj

Kup online