WERSJA DEMONSTRACYJNA serwisu iPKO.
Wprowadzane przez Ciebie dane nie są zapisywane.

Jeżeli jesteś Klientem Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego możesz w serwisie iPKO sprawdzić wartość zgromadzonego na rachunku w OFE kapitału, liczbę jednostek rozrachunkowych oraz należne składki.

Dane rachunku

 
Nr rachunku  00009522
Imię i nazwisko klienta  PAWEŁ IPKO
Data przekazania do ZUS zgłoszenia o umowie  1999-04-21
Nr pliku przekazanego do ZUS  1999/000/0001
Podstawa rejestracji  Pierwsze przystąpienie
Stan rachunku na dzień: 2005-01-25
Liczba jednostek rozrachunkowych  2210,7854
Zgromadzony kapitał [PLN]  59 470,13

Bankowy OFE oferuje bezpłatne usługi dodatkowe polegające na powiadamianiu swoich Członków o wpłynięciu nowej składki na rachunek za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub SMS-a głosowego. Subskrypcji możesz dokonać:

poprzez Internet w serwisie www.bankowy.pl na stronach Wirtualnego Biura Klienta,
telefonicznie w Telefonicznym Biurze Klienta pod numerem 0 801 10 10 10,
poprzez złożenie pisemnej dyspozycji na formularzu udostępnionym przez Fundusz.


Kup online