WERSJA DEMONSTRACYJNA serwisu iPKO.
Wprowadzane przez Ciebie dane nie są zapisywane.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat rejestrów funduszy inwestycyjnych oraz zleceń, które zostały złożone w ramach tych rejestrów. W każdej chwili możesz otworzyć nowy rejestr, a także dokonać zakupu, sprzedaży oraz konwersji jednostek w ramach dostępnych rejestrów.

Twoje zlecenia oczekujące na realizację.

Data i godzina złożenia zlecenia Rodzaj zlecenia Szczegóły zlecenia
2008-10-15
10:01:22
Odkupienie Fundusz: PKO Zrównoważony - fio
Odkupienie określonej liczby jednostek: 3,123
2008-10-15
9:11:22
Otwarcie rejestru Fundusz: PKO Akcji - fio
Kwota: 100,00 PLN
2008-10-15
9:23:22
Konwersja Z rejestru: PKO Zrównoważony - fio
Na rejestr: Stabilnego Wzrostu - fio
Konwersja określonej liczby jednostek: 12,543

Lista Twoich rejestrów w funduszach inwestycyjnych otwartych PKO obsługiwanych za pośrednictwem serwisu iPKO.

Aby zlecić konwersję na nowy rejestr powinieneś najpierw otworzyć odpowiedni rejestr, a następnie dokonać konwersji. Konwersja dostępna jest wyłącznie pomiędzy rejestrami typu A, a także pomiędzy rejestrami typu C (typ rejestru określa litera prezentowana w numerze rejestru). Nie jest możliwa konwersja pomiędzy rejestrami typu A i C za wyjątkiem konwersji z i do Funduszu Rynku Pieniężnego, Funduszu Obligacji, Funduszu Obligacji Długoterminowych oraz Funduszu Skarbowego. Nie jest również możliwe przeniesienie środków pomiędzy rejestrami otwartymi w tym samym funduszu.

Nazwa funduszu Numer rejestru Ilość jednostek Bieżąca wartość jednostki Wartość jednostek  
o PKO Zrównoważony - fio 12-23333322-1A-22 20,593 1064,90 21929,49
oNabycie
oOdkupienie
Podsumowanie wartości Twoich rejestrów obsługiwanych za pośrednictwem serwisu iPKO 21929,49

Kup online