WERSJA DEMONSTRACYJNA serwisu iPKO.
Wprowadzane przez Ciebie dane nie są zapisywane.

Na tym formularzu możesz złożyć zlecenie sprzedany posiadanych jednostek funduszy inwestycyjnych.

Zlecasz odkupienie jednostek w otwartym funduszu inwestycyjnym PKO Zrównoważony.

 
Rachunek do odkupienia jednostek 
  ?
Nazwa:--
Środki dostępne:-- --
Limit dzienny:-- / --
wymagane
Zaznacz jeden ze sposobów odkupienia Twoich jednostek uczestnictwa:

Zlecenie może nie zostać zrealizowane, jeżeli w dniu realizacji zlecenia wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa zmniejszy się, przez co wartość zlecenia będzie mniejsza od wymaganej kwoty minimalnej. Kwota minimalna odkupienia wynosi 100 zł. Jeżeli na Twoim rejestrze nie ma takiej kwoty, musisz dokonać odkupienia wszystkich jednostek lub zrezygnować z tej transakcji.

Odkupienie na określoną kwotę brutto
 
 ,  Waluta ?
wymagane
Odkupienie określonej liczby jednostek
 
 ,    ?
Odkupienie pełne
 
Odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa
  • OK
  • Anuluj

Kup online